Børn og unge – svær overvægt – det nye paradigme

WHO vurderer svær overvægt som en af de største udfordringer I det 21 århundrede. Globalt har udbredelsen af overvægt udviklet sig som en pandemi, hvor mindst 2.8 millioner mennesker dør hvert år som konsekvens af at være overvægtige eller svært overvægtige. Svær overvægt er en fremadskridende sygdom der rammer både det enkelte menneske og samfundet med fuld styrke. Hos voksne i de udviklede lande er omkring haldelen af befolkningen overvægtige og 20-30% er svært overvægtige.  Svær overvægt medfører en lang række medicinske og psykologiske komplikationer som i betydelig grad medfører øget sygelig- og dødelighed senere i livet. Svær overvægt er således ansvarlig for op til 15% af dødeligheden fra alle årsager, ansvarlig for op til 80% af udviklingen af type 2 diabetes, 35 % af iskæmisk hjertesygdom, 55 % af hypertensive sygdomme samt 9% af kræftsygdommene hos voksne i de større europæiske lande. Svær overvægt bidrager også til en lang række af invaliderende sygdomme såsom ledsygdomme, luftvejssygdomme, galdeblære sygdom, infertilitet og psykosociale komplikationer. Dette sygdomskompleks medfører en kortere levetid, reduceret livskvalitet og en øget risiko for handicaps, hvilket sammenlagt truer samfundene med enorme direkte og indirekte sundhedsøkonomiske udgifter.

Den nye pædagogik identificerer de største udfordringer og håndterer dem rationelt og værdigt således at den svære overvægt behandles effektivt med det samme. I det nye paradigme anvender vi gennemsnitligt mindre end 5 timer per patient per år af sundhedsprofessionel tid. Med den indsats opnår vi reduktion i graden af overvægt hos 65-85% af patienterne samtidig med at vi reducerer deres forhøjede blodtryk, kolesteroler, fedtlever, appetit, mobning og forældrenes grad af overvægt. Samtidig øger vi patienternes livskvalitet, livsglæde og positive kropsopfattelse. Dette er skelsættende resultater som er en ny høj standard også i et internationalt perspektiv. Til sammenligning har tidligere internationale opgørelser vist vægttab hos 13-50% af børnene/de unge med svær overvægt og hvor op til 83% ophørte behandlingen inden for 12 måneder. Drop-out raten er til sammenligning 9.8% efter 1 års behandling på børneafdelingen og 22% i kommunerne i det nye paradigme.

Paradigmeskiftet er baseret på 3 grundlæggende og universelle værdier og forståelser som har mange dybe og vigtige konsekvenser og implikationer; 1. svær overvægt er en kronisk sygdom. 2. den hormonelle regulation af fedtmassen søger at bevare fedtmassen. 3. den nye pædagogik som er et paradigmeskifte i sig selv og som helt og aldeles diskvalificerer metoderne; ”Små skridt”, ”Du bestemmer” og den motiverende samtale. 

Istedet er den nye pædagogik i stand til hurtigt at identificere patientens største udfordringer, levere en skræddersyet og individuel behandlingsplan og derigennem give patienten et perspektiv som medfører at patienten gør behandlingen til sine egne livsvalg resten af livet med en omfattende sundhedsskabende efterfølgende effekt.

 

Jens-Christian Holm

Jens-Christian Holm kan kontaktes
Telefonisk på 00 45 26 20 75 33
Privat e-mail: j-c@dadlnet.dk
Tilmelding til og spørgsmål vedr. kurser: overvaegt.behandling@gmail.com

Se mere på www.jenschristianholm.dk og på hans facebook side.