Skal børn lege eller lære?

Skal børn lege eller lære?

Danske børn testes allerede i børnehaven og der har i et årti været meget fokus på tidlig læring? Det er selvfølgelig ikke i sig selv en dårlig ting, der er f.eks. ingen tvivl om, at en tidlig sprogindsats gør skellet mellem ’stærke og svage’ børn mindre ved skolestart. Men noget tyder på, at den nye dagtilbudslov kommer til at sætte fornyet fokus på børns ret til leg, ’legen skal være grundlæggende’ hedder det i formålsparagraffen og der skal tages udgangspunkt i ’et børneperspektiv’.

Børn skal lære bestemte ting, også allerede før de starter i skole, men noget tyder på at den tidligere begejstring for fastlagte programmer med målbare data er stilnet en smule, og at vi i Danmark igen tør betragte børns leg, som noget der har værdi i sig selv. Det er en tiltrængt opblødning i det snævre læringsfokus, der har været i mange år og peger i retning af det, som danske forskere som Dion Sommer, Jan Kampmann og Jan Tønnesvang har insisteret på længe, nemlig at hvis børn skal kunne udvikle sig som hele mennesker med selvværd, vedholdenhed og lyst til at lære, så er netop den dannelse der finder sted gennem leg vigtig.

Skal børn lege eller lære?

Børnelæge og professor ved University of Pennsylvania School of Medicin Kenneth Ginsburg gør i sin bog:’ Building Resilience in Children and Teens’ fra 2011 opmærksom på den direkte sammenhæng mellem fri, ustruktureret leg, kreativitet og det at børn kan udvikle sig til resiliente, glade og produktive unge og voksne. Leg skaber passion, kreativitet og vedholdenhed – egenskaber vi har voldsomt brug for samfundsmæssigt. Når børn får fri legetid, lærer de at arbejde i grupper, forhandle, dele, tale egen sag og at beslutte. Vi skal jo huske på, at alle de bedste ideer endnu ikke er tænkt. Vi skal give børn mulighed for at tænke ’ud af boxen’ og ikke kun det som kan måles og scores på i næste test. Voksne kan sagtens sætte strukturer og ydre rammer for børns leg, men børns leg indeholder et vigtigt element af at arbejde med at få kontrol over sine omgivelser, sætte sprog på oplevelser, regne ting ud. Børn laver fejltagelser og hvis vi voksne en gang i mellem får lidt forsinkelsestid på i reaktioner, vil mange børn udvikle overraskende kompetencer for at overkomme disse fejltagelser eller skuffelser. Det er ikke nogen dårlig egenskab at opøve tillid til, at man har indre kompetencer, som vil dukke op igen, hvis og når det bliver nødvendigt. Hvis vi udelukkende ’teaches for the test’, så går børn glip af den frie legs mulighed for den uventede udfordring, som også hører det virkelige liv til. Det bliver spændende at følge den nye dagtilbudslov og dens virkninger fra den vedtages her i 2018.