En julegave til alle fra Jens-Christian Holm

Kend dig selv på godt og ondt

Det er meget vigtigt, at man forstår sig selv, sine omgivelser og hvor man er henne i livet. Det gælder mange ting. Eksempelvis om man er god til at regne eller stave, om man er god til at løbe eller gå, eller god til at sove eller snakke. Det er vigtigt, at man kender sig selv, for på den måde at vide og være forberedt på hvad man kan forvente og hvordan man kan og skal klare sig i livet. Fordi hvis man ikke kender sig selv, kender sine egne styrker og svagheder, så vil man potentielt få sværere ved, at kunne klare og mestre de udfordringer som omgivelserne stiller til en. Derfor er det eksempelvis så vigtigt at vide, om man er i risiko for overvægt eller overvægtsrelaterede komplikationer. Fordi hvis man ikke er klar over dette, kommer man potentielt i større risiko for at blive syg og få det dårligt. Og når man bliver syg og får det dårligt, får man helt overordnet set sværere ved at leve et liv med overskud, frihed og mulighed for at udvikle sig. Det er trist, fordi så bliver det sværere at nyde den fantastiske rejse, livet nu engang er. Jeg har aldrig sagt det er nemt. Faktisk er det utroligt svært at reducere sin grad af overvægt. Men der er ingen andre alternativer, end at forstå hvor man er og så forholde sig til det.

Det seje træk mod det gode og sunde liv

Hvis man har overvægt og er i risiko for mere sygdom, så har man også muligheden for at gøre noget ved det, selvom det er svært. For det første er det helt afgørende, at forstå at overvægt er en kronisk sygdom som på mange måder forringer vækst, fysisk og mental udvikling og medfører mere sygdom og ringere muligheder i livet på mange måder.

For det andet er det afgørende at forstå, at fedtmassen ubarmhjertigt og ubønhørligt er i stand til aktivt at forsvare og bevare sig selv, på trods af at man har en stærk karakter og en rank rygrad, hvor man prøver på at spise mindre og bevæge sige mere.

Mærk dig selv og nyd livet

Endelig skal man forstå, at der både er håb og muligheder for, at man kan gøre noget ved det. Man skal både gøre sig umage og gøre det godt for sig selv, forstået på den måde at man skal værdsætte at spise gode ting, lærer sin krop at kende og dyrker den så den hele tiden bliver bedre til at klare de udfordringer, som altid kommer.

Man skal prioritere at sove godt og derefter få noget ud af livet. Livet er et enestående mirakel, og det er vigtigt, at man hver eneste dag sætter pris på det og samtidig får mest ud af det, selvom at det ofte undervejs er meget svært at finde nogensomhelst løsninger. Det er derfor at det er så vigtigt at man lærer at mestre og magte sig selv og dermed livets udfordringer, så man får et liv med overskud og energi til at mærke, opleve og nyde livet.

 

Jens-Christian Holm

Jens-Christian Holm kan kontaktes
Telefonisk på 00 45 26 20 75 33
Privat e-mail: j-c@dadlnet.dk
Tilmelding til og spørgsmål vedr. kurser: overvaegt.behandling@gmail.com

Se mere på www.jenschristianholm.dk og på hans facebook side.

 

Glæd dig til Dr Holm App – Den kommer inden Jul!
Din vej til vægttab der varer!

DrHolmApp.dk