Hvilke intelligenser er DIT barn stærkest inden for?

Kender du teorien om de mange intelligenser? Hvor flere intelligenser arbejder sammen, nogle er stærkere end andre, men vi indeholder alle en del af hver intelligens … Den amerikanske psykolog Howard Gardner (f. 1943) er manden bag teorien – se her, du vil hurtigt kunne genkende dit barn i flere af intelligenserne!

Måske er din søn eller datter et naturtalent inden for tegning og maling, måske er han/hun eminent til at huske melodier eller særdeles god til at skrive, fortælle og læse. Alle børn har styrker – alle børn er intelligente. Måske har du aldrig hørt om Gardners mange intelligenser, måske har du og har lyst til at få den genopfrisket … Men inden du tager en lille rejse gennem intelligenserne, så læs lige her …

 

Der var engang … hvor man så den sproglige og den matematiske intelligens som afgørende for, om et barn var intelligent – dvs. evnen til at kunne læse, skrive og regne. Og var barnet ikke god til dét, så var det nok ikke særligt intelligent.

Men intelligens er meget mere end det. Gardner giver os et mere nuanceret begrebsapparat, når vi ser på børns (og voksnes) kompetencer og naturlige præferencer, hvilket er vigtigt i forhold til fx indlæringsmetoder. Nogle kritiserer teorien om de mange intelligenser, fordi den ikke ”kan bevises”, og fordi de 9 intelligenser måske ligeså meget er færdigheder/kompetencer som egentlige intelligenser. Uanset hvordan man ser det, får vi dog en spændende ramme og et interessant ”sprog” at se vores børn ud fra.

Dit barn bruger intelligenserne samtidigt

Ifølge Gardner bruger hjernen intelligenserne samtidigt. Hvis barnet skal spille violin kræver det fx både den musiske og den sproglige intelligens. Skal barnet bygge med legoklodser, skal det både bruge sin rumlige intelligens til at bygge i de rigtige forhold, bruge hænderne til at bygge og skabe et rum og sin matematisk-logiske intelligens til at regne antal klodser ud.

Dit barn er født med alle intelligenser

De enkelte intelligenser kan aktiveres, trænes/læres, og barnet kan udvikle intelligenserne med tiden. Intelligens er altså ikke statisk. Vi indeholder alle samtlige intelligenser, og vi kan alle udvikle på dem og gøre dem stærke. Og vigtigt: Ingen intelligenser er bedre end andre. Det er derfor ikke bedre at være god til matematik, end at være god til at male!

Dit barn har præferencer

Der er forskel på, hvor hurtigt, børn lærer inden for en intelligens, og der er jo også forskel på, hvor meget børn har lyst til og interesse for at lære inden for de forskellige intelligenser. Derfor har nogle børn lettere ved fx at bruge den musiske intelligens end andre. Og så er der jo det med talent – dét dit barn har et naturligt talent inden for, det er jo ofte dér, præferencerne ligger. Det kender vi alle. Og sådan har børn det også. Nogle synes, at matematik er sjovt, andre vil helst undvære det. Dette, at vi alle er lige intelligente, bare på hver vores måde, er en befriende tanke og giver alle dét, så var det nok ikke særligt intelligent. børn mulighed for at være dygtige og intelligente – på hver deres styrkeområder.

 

 – Ifølge Gardner udvikler intelligenserne sig ikke automatisk, men i relation til barnets omverden. Gennem indlæring bliver intelligenserne også et udtryk for behovene i den kultur, som barnet vokser op i. –

 

Se, om du kan genkende dit barn blandt disse 8 intelligenser:

Sproglig intelligens

Dit barn er god til at bruge ord effektivt, såvel mundtligt (fx som fortæller) eller skriftligt – og har evnen til at anvende sprogets struktur, sprogets lyde, sprogets betydning m.v.

Dit barn

• kan være god til at overbevise andre retorisk, fortælle historier og vittigheder
• elsker at læse, skrive, fortælle og lege med ord
• fordyber sig i bøger, skriver og taler gerne
• tænker i ord.

Dit barn vil elske at få bøger, dagbøger og skriveredskaber i gave 😊


 

Musisk/rytmisk intelligens

Dit barn er god til at opfatte, skelne, transformere og udtrykke musikalske former – og til at føle rytmer, toner, stemning og melodier.

Dit barn

• elsker at synge, fløjte, nynne og klappe
• reagerer på musik i baggrunden
• kan være følsom over for støj i omgivelserne
• tænker i lyde og rytmer.

Dit barn elsker alt, der har noget med musik og sang at gøre, fx ”syngebøger”, instrumenter og mikrofoner 😊

 


 

Logisk/matematisk intelligens

Dit barn er god til at bruge tal, at regne, opfatte logiske mønstre, funktioner, udsagn og påstande, fx årsag-virkning. Kan lide at kategorisere.

Dit barn

• elsker at eksperimentere og problemløse
• har lyst til at stille spørgsmål og afprøve hypoteser
• kan lide at lege med mønstre og kategorier
• tænker i koncepter.

Dit barn elsker puslespil, regnehæfter, aktivitetsting med mønstre, lommeregner og andre ting, der trigger lysten til at udforske 😊

 


 

Visuel/rumlig intelligens

Dit barn er god til at opfatte den visuelle og rumlige verden helt nøjagtigt – og har følsomme antenner over for farver, linjer, former og dimensioner (rum) og kan visualisere det, tegne det og navigere i rumlige former.

Dit barn

• er god til at navigere og kende beliggenheden af steder
• er fascineret af maskiner og indretninger
• kan lige at visualisere rum
• tænker i form og billeder.

Dit barn elsker LEGO, puslespil, tegnesager, legetøj med labyrinter og ting til fantasilege og formgivning 😊


Kropslig/kinæstetisk intelligens

Dit barn er god til at bruge hele kroppen til at udtrykke idéer og følelser – og til at bruge hænderne til at skabe og forme ting. Har oftest en god mavefornemmelse for ting.

Dit barn

• elsker at løbe, hoppe, berøre og bevæge sig og mærke de kropslige ”fornemmelser”
• er særdeles god til finmotorisk koordination • elsker at mime og danse og bruge kroppen til at udtrykke følelser
• er ”opfinder” og skaber.

Dit barn elsker rollespil og drama, balancebræt, spil der kræver hurtighed, sportsudstyr og ting at bygge med 😊

 

 


Interpersonel intelligens

Dit barn er god til at opfatte og skelne sindsstemninger, intentioner, motivationer og følelser hos andre mennesker – ansigtsudtryk, stemmeføring og bevægelser.

Dit barn

• elsker at styre, organisere, forholde sig, mægle og feste
• forstår mennesker og løser konflikter
• kommunikerer og manipulerer
• tænker ved relationer, samarbejde og kommunikation med andre.

Dit barn har brug for venner, gruppelege og sociale sammenkomster og vil sikkert glædes ved billetter til begivenheder og medlemskaber i fritidsklubber 😊


Intrapersonel intelligens

Dit barn har selvindsigt (har et nøjagtigt billede af sig selv, fx styrker og begrænsninger, indre sindsstemning og ønsker), er god til selvdisciplin og har et godt selvværd.

Dit barn

• elsker at sætte mål, meditere, drømme, være stille og planlægge ting.
• er god til indre fokusering • har en stærk personlighed
• reflekterer og analyserer • synes ikke specielt godt om holdaktiviteter.

Dit barn har brug for privat tid alene, et sted for sig selv (gerne hemmeligt), så et legetelt, en tipi m.v. er et hit 😊


Naturalistisk intelligens

Dit barn er god til at forstå og forklare naturfænomener og fokusere på sammenhænge, kategorier, naturbalancer og tidsforsinkelser. Kender forskellen mellem planter og dyr og er opmærksom på funktioner i naturen som skyer og bjerge.

Dit barn

• elsker at eksperimentere, ordne og klassificere verden
• har gode sanser og observerer og husker ting fra omgivelser
• kan lide dyr og kan lide at vide og huske ting om dem
• er ”udebarn” og elsker at være udenfor.

Dit barn vil elske at gøre gode observationer af naturen – fx med et teleskop til at kigge på månen, et mikroskop, et kamera eller en lup til havens insekter og kryb 😊


Med udgangspunkt i de mange intelligenser kan du observere og tale med dit barn – og du vil hurtigt opdage, hvilke intelligenser, der er dominerende.

❖ Hvad leger dit barn?
❖ Vil dit barn helst lege alene eller sammen med andre?
❖ Bruger dit barn mange ord og meget sprog, når barnet argumenterer?
❖ Hvilke fag er sjovest i skolen?
❖ Hvad drømmer dit barn om, når han/hun bliver stor?
❖…
❖…
❖…

Har du lyst til at teste DIG SELV, så kig nærmere på DR’s test her.

Rigtig god sensommer til dig og dit intelligente barn

fra

Barn i Danmark!

 

PS:

Gardner omtaler også en mulig 9. intelligens Den eksistentielle intelligens (opmærksomhed og koncentration, følsomhed og evnen til at håndtere spørgsmål om eksistens – fx meningen med livet, hvorfor dør vi m.v.) og den 10. intelligens Den filosofiske intelligens (bevidstheden om eksistens og evnen til at filosofere).