Det bedste for barnet. Opdragelse og livsløgne.

En meget vigtig og dyb indsigt i min nye pædagogik er hurtigt at kunne afdække hvad der egentlig er virkeligheden. I vores kultur, præget af antiauthoritære strømninger fra ungdomsoprøret og kvindefrigørelsen, er det magtpålæggende for mange mennesker på alle mulige måder at forsøge at gøre godt. Man tager eksempelvis et udgangspunkt i at barnet ikke skal opleve ondt og ikke opleve nederlag ved eksempelvis at mindske konkurrencesituationer i mange sammenhænge. Dette er et problem fordi mange børn helt naturligt søger og ønsker at konkurrere og dermed lære som en naturlig del gennem vækst og udvikling.

Udtryk for et misforstået hensyn er at man giver børn der taber i konkurrencer medaljer og trofæer for at de ikke skal opleve nederlag og mindreværd. Desværre er sådan en handling ikke authentisk i overensstemmelse med virkeligheden forstået således at det pågældende barn godt er klar over at det ikke vandt i den pågældende konkurrence. Barnet kan endda begynde at spørge sig selv; hvorfor får jeg en medalje når jeg tabte? Og barnet tænker hurtigt; den voksne tror åbenbart ikke på at jeg kan klare mig selv siden de føler sig nødsaget til at give mig en medalje når jeg tabte. Når barnet oplever, at den voksne ikke tror på barnet er der dermed startet en udvikling som er med til at underminere barnets selvtillid og selvværd, en udvikling der skader barnets integritet og som ikke er det bedste for barnet.

Et lignende eksempel er forkæling og curling hvor forældrene på utallige måder søger og tilstræber at barnet får et bedre og et nemmere liv. Imidlertid vil børn og unge der er blevet forkælet og curlet have en tendens til at udvikle en selvopfattelse, hvor de oplever at livet selvfølgelig tilpasser sig deres personlige behov for det har forældrene lært barnet. Barnet har lært at forældrene konstant har tilpasset, indordnet og behaget barnet igennem hele livet. Dermed kommer barnets virkelighedsopfattelse potentielt i konflikt med den reelle virkelighed som medfører at barnet ikke lærer livets betingelser at kende. Dette er et stort problem idet vækst og udvikling, både fysisk som mentalt, behøver at være tilpasset livet så godt som muligt så at barnet lærer at mestre virkeligheden i livet i alle dets facetter.

Der er utallige aspekter af disse problemer og når disse børn bliver voksne og skal ud på arbejdsmarkedet er der en tendens til at disse mennesker har svært ved at forstå hensynet til fællesskabet på arbejdspladsen, har svært ved at forstå at det ikke er en selv det handler om. Et enkelt lille eksempel på dette hørte jeg for nylig hvor en nyanset medarbejder blev bedt om at skulle komme til et møde udenfor hovedsædet, hvor hun var placeret. Hun havde således svært ved at forstå at hun skulle tage hen til en anden by og havde svært ved at forstå hvordan hun skulle komme derover selvom der var 8 andre mødedeltagere. Hos et curlet menneske opstår sådanne problemstillinger. Hos et menneske med en mere virkelighedsnær virkelighedsopfattelse er det en selvfølge at man selvfølgelig flytter sig i overensstemmelse med arbejdspladsens ønsker og behov.

 

Et andet eksempel på problemer med forkælede børn er ringe disciplin i skolerne idet forkælede/curlede børn igen har svært ved at finde deres plads i fælleskabet. Både det forkælede barn som har svært ved at opføre sig ordentligt i det offentlige rum, men også klassekammerater får derved problemer med en ringere disciplin og deraf følgende ringere indlæring i klassen i skolen. Disse eksempler tjener som formål at demonstrere overfor læseren at forkælelse, curling eller misforstået hensyn altsammen gjort for at forsøge at gøre det så godt som muligt istedet medfører en ringere virkelighedsopfattelse og selvforståelse som stiller barnet dårligere gennem vækst og udvikling og som derfor absolut ikke er det bedste for barnet. Man kan faktisk sige, at det at man mener at gøre godt gennem forkælelse, curling og misforstået hensyn er en livsløgn, fordi man reelt ikke tjener barnets bedste, men istedet stiller det ringere gennem sin udvikling. Det er en livsløgn, at man tror man gør godt, men at man i virkeligheden skaber en situation, hvor barnet er ringere stillet for at kunne nå sit potentiale gennem vækst, udvikling og etablering af deres integritet, selvforståelse, selvtillid og selvværd.

Dette er en afgørende indsigt og forståelse som medfører at vi nu kan forstå at forkælelse, curling og misforstået hensyn (som er et meget gennemgående træk i vores kultur) er en livsløgn som skader vores børn.

 

Næste artikel af overlæge Jens-Christian Holm handler om børn og fedme.

Følg Barn i Danmark på Facebook!

 

Jens-Christian Holm

Jens-Christian Holm kan kontaktes
Telefonisk på 00 45 26 20 75 33
Privat e-mail: j-c@dadlnet.dk
Tilmelding til og spørgsmål vedr. kurser: overvaegt.behandling@gmail.com

Se mere på www.jenschristianholm.dk og på hans facebook side.